Menduga Sungai Singor, Temenggor, Perak

Aktiviti memancing sungai di pedalaman adalah hobi yang popular bagi ramai pemancing. Teknik yang digunakan untuk memancing di sungai boleh berbeza-beza bergantung kepada jenis ikan yang disasarkan dan keadaan sungai.

Sungai Singor yang terletak di Tasik Temenggor menjadi salah satu alternatif bagi pemancing untuk menduganya selain ke Sungai Kejar di Royal Belum. Ikan Kejar, Sebarau dan Kelah adalah spesies ikan yang biasa ditemui di sungai Singor ini. Mereka biasanya ditemui di dalam air yang sejuk dan jernih dengan dasar berbatu. Keadaan air yang terlalu jernih menyebabkan penggunaan teknik memancing dasar secara kaedah layang digunakan. Penggunaan batu ladung kecil dipadankan dengan matakail bersaiz kecil seperti saiz 8 amat sesuai dengan keadaan ini. Umpan sawit peram akan dililitkan di matakail dan dibiarkan hanyut mengikut arus sungai. Sementara penggunaan set ringan atau ultra ringan juga sesuai untuk keadaan sungai jeram ini.

Penangkapan ikan di sungai pedalaman boleh mendatangkan kesan alam sekitar yang ketara jika tidak diuruskan dengan baik. Penangkapan ikan yang berlebihan dan kemusnahan habitat boleh menyebabkan populasi ikan berkurangan dan kehilangan habitat penting untuk hidupan liar lain. Untuk menangani isu ini, banyak organisasi pemuliharaan telah melaksanakan program tangkap dan lepas. Selain itu, pemulihan habitat yang terdegradasi, pelepasan benih ikan, boleh menambah baik habitat ikan dan membantu mengekalkan populasi ikan yang sihat.

Memancing sungai di pedalaman adalah aktiviti yang mencabar dan bermanfaat yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan. Dengan menggunakan teknik dan peralatan yang berbeza, pemancing boleh menyasarkan pelbagai jenis spesies ikan yang terdapat di sungai. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengambil kira kesan alam sekitar yang berkaitan dengan aktiviti ini dan mengambil langkah untuk memulihara populasi ikan dan habitatnya.