SHINJU TAIYO JIG

SHINJU TAIYO JIG
Model available:
STY 004 (40g), STY 006 (60g), STY 008 (80g),
STY 010 (100g)

Colours available: PK/ RD/ BL/ SL/ GO

Categories: , , ,